موقعیت‌های شغلی


(در‌صورت دارا بودن شرایط قید شده، رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی به آدرس hr[at]emad24.ir ارسال نمایید.)

کارشناس تست نفوذ وب

شرایط

آشنایی با مفاهیم تخصصی امنیت اطلاعات
آشنایی با پروتکل های امنیتی
آشنایی با متدولوژی های تست نفوذ
تسلط به روش های تست نفوذ برنامه های کاربردی بر اساس استاندارد امنیتی OWASP
تسلط به ابزارها و روش های تست نفوذ برنامه های کاربردی
توانایی کشف آسیب پذیری و مستندسازی
آشنایی حرفه ای با توزیع های مختلف سیستم عامل لینوکس
تسلط به زبان انگلیسی تخصصی در حوزه امنیت
داشتن روحیه کار تیمی، منظم، خلاق و با انگیزه
حداقل یک سال سابقه کاری مرتبط
book-self box chair cloud cup flower head-phone monitor mug table tissue water-bottle wifi shape main-pic
big-monitor creative developer flower-top small-monitor small-top table target shape main-pic

کارشناس تست نفوذ موبایل

شرایط

آشنایی با مفاهیم تخصصی امنیت اطلاعات
آشنایی با پروتکل های امنیتی
آشنایی با متدولوژی های تست نفوذ
تسلط به روش های تست نفوذ برنامه های کاربردی بر اساس استاندارد امنیتی OWASP
تسلط به ابزارها و روش های تست نفوذ برنامه های کاربردی
توانایی کشف آسیب پذیری و مستندسازی
آشنایی حرفه ای با توزیع های مختلف سیستم عامل لینوکس
تسلط به زبان انگلیسی تخصصی در حوزه امنیت
داشتن روحیه کار تیمی، منظم، خلاق و با انگیزه
حداقل یک سال سابقه کاری مرتبط

پژوهشگر حوزه امنیت اطلاعات

شرایط

تسلط به تست دستی و ابزاری و روش‌های تست نفوذ

آشنایی با مفاهیم تخصصی امنیت اطلاعات

آشنایی با پروتکل‌های امنیتی و متدولوژی های تست نفوذ

توانایی کشف آسیب پذیری و مستندسازی

تسلط به زبان انگلیسی

داشتن روحیه کار تیمی، منظم، خلاق و با انگیزه

مومن و متعهد به نظام جمهوری اسلامی