شرکت پیشتازان امن‌کاوی عماد

بدون شک اطمینان شما را جلب میکنیم

مجوزها و گواهینامه‌هـای معتبـر

مجوز عضویت در انجمن صنفی صنعت افتا

عضویت در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی افتا

مجوز عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای

گواهی رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیک در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

شمارش معکوس

بیش از 700 تیم به پروژه های
ما اعتماد دارند

هر چه سریع تر به جمع ما ملحق شوید