برگزاری دوره های تخصصی

آموزش کارکنان و کارمندان، قدم اصلی در انجام اقدامات دفاعی در برابر تهدیدات آنلاین و نقض امنیت اطلاعات است. از این رو شرکت عماد، با بهره گیری از نیروهای متخصص در امر آموزش، آماده برگزاری دوره های مختتلف آموزشی جهت بالا بردن دانش کارکنان سازمان های دولتی و خصوصی میباشد.
برگزاری دوره های تخصصی