تحلیل بدافزار ها و مهندسی معکوس

در تحلیل آسیب‌پذیری، سخت‌افزار یا نرم‌افزار مورد نظر به‌صورت تکنیکی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد تا روشن شود که آسیب‌پذیری در کجا واقع شده و چگونه می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد. در بخش تحلیل بدافزار (شامل ویروس‌ها، تروجان‌ها، کرم‌های کامپیوتری، کد‌های سوءاستفاده و ...)، تحلیل و بررسی‌ تکنیکی‌ بر روی بدافزار انجام می‌گیرد. تعیین نوع فایل و ساختار بدافزار، مقایسه یک بدافزار با سایر بدافزارها یا نسخه‌های قبلی‌ همان بدافزار، انجام مهندسی‌ معکوس و بازگشایی کد از جمله اقدام‌های انجام گرفته در این بخش هستند.
تحلیل بدافزار ها و مهندسی معکوس