شرکت پیشتازان امن‌کاوی عماد

شما هم مشتری ما باشید

سابقه اجرایی شرکت عماد به سال تاسیس آن محدود نمی‌شود چرا که تیم متخصص آن از سال‌ها پیش در شرکت امن‌افزار گستر شریف مشغول انجام فعالیت بوده و با دستور هلدینگ، این شرکت فعالیت خود را به صورت مستقل شروع کرده است. به گونه‌ای که متولی امن‌سازی تمام سامانه‌های برخط، بزرگترین اپراتور تلفن‌های همراه یعنی ارتباطات سیار ایران است. که نشان دهنده تجربه بالا، توان فنی قوی و اعتبار بخشی بالای این شرکت است.

میزان مشارکت شرکت های خصوصی و دولتی

خصوصی
50%
دولتی
20%

با توجه به اهداف و ماموریت سازمانی، ما توانسته ایم با شرکت های مختلفی ارتباط برقرار نمایم.