شرکت پیشتازان امن‌کاوی عماد

شرکت هایی که به ما اعتماد کردند

ارتباطات سیار ایران
بانک پارسیان
بانک صادرات ایران
مخابرات ایران
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شرکت ارتباطات زیرساخت
بانک آینده
بانک کارآفرین
توسن سها
بانک ملت
بانک قوامین
به پرداخت ملت
بیمه سامان
آیا شریف
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
بانک تجارت
ستاره درخشان همراه کیش
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
شرکت داده‌ورزی سداد
رایان هم افزا اطلاعات
بیمه کوثر

سابقه اجرایی شرکت عماد به سال تاسیس آن محدود نمی‌شود چرا که تیم متخصص آن از سال‌ها پیش در شرکت امن‌افزار گستر شریف مشغول انجام فعالیت بوده و با دستور هلدینگ، این شرکت فعالیت خود را به صورت مستقل شروع کرده است. به گونه‌ای که متولی امن‌سازی تمام سامانه‌های برخط، بزرگترین اپراتور تلفن‌های همراه یعنی ارتباطات سیار ایران است. که نشان دهنده تجربه بالا، توان فنی قوی و اعتبار بخشی بالای این شرکت است.

میزان مشارکت شرکت های خصوصی و دولتی

خصوصی
50%
دولتی
20%

با توجه به اهداف و ماموریت سازمانی، ما توانسته ایم با شرکت های مختلفی ارتباط برقرار نمایم.